Skip to main content

OPAT - Outpatient Parenteral Antibiotic Treatment

Bestanden

OPAT Brochure

Wat is OPAT - Outpatient Parenteral Antibiotic Treatment ?

Bij sommige infecties is een langdurige behandeling nodig om de bacterie te bestrijden. Soms is het mogelijk om deze behandeling na opstart in het ziekenhuis veilig thuis verder te zetten. Zo kunnen patiënten sneller hun dagelijkse activiteiten weer opnemen, in hun vertrouwde omgeving.

OPAT is een veilige manier om uw behandeling thuis verder te zetten. De eerste dosissen van uw behandeling worden toegediend in het ziekenhuis zodat we uw reactie op het geneesmiddel kunnen opvolgen. Na ontslag uit het ziekenhuis wordt u thuis verder opgevolgd door een thuisverpleegkundige. Uw behandelende arts zal u een controle-afspraak geven bij ontslag uit het ziekenhuis om uw therapie verder op te volgen. Er blijft dus een goede omkadering bestaan.

Video's